Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka pro J.Korbela (SD 20.7.2010)...

29. 7. 2010

(Sokolovský deník 20.7.2010) .... Co připravujete v rámci aktivit :

Připravujeme oslovení nového ministra zemědělství, pod kterého spadá zákon příslušný k omezování šíření invazních organizmů (326/2004 Sb., o rostlinolékařské správě), je-li možná revize současného legislativního prostředí, tj,efektivita a dopad na účinné omezování výskytu (pro zájemce zejména §§ 3, 9, 78). Je paradoxní, že v zákoně jsou vyjmenované možnosti udělení pokut, ale do současné doby nebyla žádná udělena. Tomu, komu byla někdy udělena, vždy se odvolal a spor vyhrál, jelikož mu nebyla prokázána výše škody.
Pro další sezónu chceme připravit 1.mistrovství republiky v mícení nebo sečení bolševníku, je na zvážení jestli pro jednotlivce nebo pro družstva.
Hlavním cílem je ukončit výzkum růstu a šíření bolševníku pod hlavičkou Botanického ústavu AV ČR v našem kraji, který spíše přispívá k dalšímu nekontrolovatelném šíření. Jedna z takových lokalit je v bývalé obci Čistá u frekventované silnice, navíc v oblasti CHKO. O tomto výzkumu navíc krajští úředníci nemají ani potuchu.
A máme připravený ještě jeden "bonbonek". Tím je nabídka likvidace bolševníku zdarma pro organizace i jednotlivce. Veškeré informace je možné sledovat průběžně na www.bolsevnik.estranky.cz.
 

Odpověď Dr.Jan Pergl, prof.Petr Pyšek ,Botanický ústav AV ČR, Průhonice ze dne 27.7.2010 - Organizace by měly účinně spolupracovat (Chebský, Sokolovský deník).

V článku „Otázka pro“, publikovaném 21. 7. 2010, pan J. Korbel prohlásil, že sdružení Natura 99 hodlá likvidovat bolševník hlavně tím, že dosáhne svého cíle "ukončit výzkum růstu a šíření bolševníku pod hlavičkou Botanického ústavu AV ČR". Tato formulace, sama o sobě nešťastná, vyvolává dojem, jako by Botanický ústav byl jakousi brzdou likvidace této invazní rostliny. Proti tomu bychom se rádi ohradili a uvedli věci na pravou míru.

Známou invazní rostlinu bolševník velkolepý jsme ve Slavkovském lese začali studovat v roce v 2002 v rámci mezinárodního projektu, financovaného výhradně z prostředků Evropské unie. Protože hodnota ekologických dat vzrůstá s dlouhodobým sledováním, máme od pozemkového fondu pronajaté tři plochy, kde nadále monitorujeme, jak bolševník roste, jak reaguje na poškození a jak přežívá. Místa byla v oblasti Slavkovského lesa vybrána tak, aby se jednalo o již mohutné porosty, kde se bolševník hojně vyskytuje též v okolí, takže možnost, že by se z našich pronajatých ploch šířil na nezasažené plochy, je minimalizována. V žádném případě se nejedná o plochy, kam by byl bolševník vysazován či jinak rozšiřován. Navíc v porovnání s celou silně zasaženou oblastí Slavkovského lesa a jeho okolí představují naše studijní plochy skutečné zlomky toho, kde se bolševník vyskytuje.

Výsledky získané tímto výzkumem jsou nejen publikovány v odborné vědecké literatuře, naší i zahraniční, ale slouží i široké veřejnosti a opakovaně jsme je poskytli též státní správě. Na základě výsledků našeho výzkumu vznikla volně distribuovaná Příručka o biologii a kontrole bolševníku (ke stažení zdarma na www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/HeracleumCZ.pdf), kde se zájemce mimo jiné dozví, jak nejúčinněji rostlinu likvidovat. Údaje o současném rozšíření bolševníku na území celé ČR, shromažďované v rámci probíhajícího projektu Grantové agentury Akademie věd, využila Státní rostlinolékařská správa, data o rozšíření v okolí Mariánských Lázní jsme poskytli pro přípravu projektu z operačního programu na likvidaci bolševníku v povodí Kosového potoka (připraveného RNDr. L. Pocovou, MÚ Mariánské Lázně).

Rádi bychom však zdůraznili ještě jeden aspekt – domníváme se, že cílem všech, kteří to s životním prostředím a ochranou přírody myslí skutečně vážně, by mělo být vzájemnou spoluprací všech zainteresovaných složek najít optimální cesty k řešení problému. Základní výkum poskytuje lepší pochopení toho, jak invaze bolševníku funguje a jaké má zákonitosti, státní správa a občanská sdružení mají zájem a kapacitu převádět tyto poznatky do praxe. Spolupráce ústavů Akademie či vysokých škol poskytuje vhodná data (monitoring druhů, druhové soupisy, taxonomické zalosti atd.) řadě nevládních organizací a pomáhá tak vytvářet trvale udržitelné postupy v ochraně přírody. Je jasné, že v některých případech (za jasně definovaných podmínek) je nutné použít i částečně eticky sporné přístupy, např. místo okamžité likvidace nepůvodního druhu jej po nějakou dobu monitorovat, získat tak důležité informace o jeho životním cyklu a mít pak možnost efektivněji naplánovat jeho likvidaci. Bez základního výzkumu bychom například v případě bolševníku neměli ani potuchy o tom, jak dlouho přežívají semena v půdě, či zda na useknutých lodyhách mohou dozrát klíčivá semena, což jsou informace pro úspěšnou likvidaci naprosto klíčové.

Rozvíjet právě takovou spolupráce je mnohem účelnější a vhodnější, než prohlašovat jednoduché fráze o ukončení nějakého výzkumu. V případě, že v dané oblasti bude sdružení Natura 99 či jiná občanská iniciativa systematicky likvidovat bolševník do té míry, že by naše výzkumné plochy měly zůstat jedinými ostrůvky bez zásahů, samozřejmě je uvolníme. V současné době nám však napadání našeho výzkumu ze strany Natury 99 připadá nepodložené a zbytečné, tím více, že se toto sdružení na svých webových stránkách na naše výsledky odvolává.


 

Dr. Jan Pergl, prof. Petr Pyšek, Botanický ústav Akademie věd ČR, Průhonice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář